update Trends in de zorg

In Nederland is een privaat zorgstelsel onder uitgebreide publieke regulering ontstaan. De zorg is daarom geen ‘vrije markt’, hoewel de gelden voor de collectief gefinancierde zorg grotendeels privaat worden opgebracht. Door wet- en regelgeving wordt de marktwerking gereguleerd, met als doel de kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van de zorg te kunnen blijven garanderen. Met enige regelmaat verschijnen analyses en rapportages die de noodzaak voor een goede balans bespreekbaar maken.

In 2018 is het rapport verschenen ‘De juiste zorg op de juiste plek‘. Een veelbesproken visie met aanbevelingen op strategisch niveau, die gevolgd worden door tactische ‘hoofdlijn akkoorden’ voor zorgaanbiederkoepels. 

Nictiz heeft in 2018 de toekomst van de digitalisering van de huisartsen verkend en de paradox beschreven dat deze zorgaanbieders tevreden zijn over hun voorsprong, maar onvoldoende zien aankomen dat ze hun strategische positie kunnen verliezen omdat de digitale transformatie van de eerstelijns zorgverlening om veranderende inzichten vraagt.

Internationale trends in de zorgsector worden regelmatig geanalyseerd door global healthcare companies. Voorbeeld van dergelijke rapporten uit 2018 zijn di van Deliotte (over het samengaan met life sciences), PWC (over AI, virtual health en patient experience), Hitachi  (over sociale innovaties) , Intel (over predictive analysis).

Ook andere organisaties publiceren hun onderzoek, zoals The Economist (over toegankelijkheid van data als voorwaarde voor toegankelijkheid van zorg), PatientView (survey on patient expectations about health apps), BeBright (over fundamenteel tranformeren i.p.v. incrementeel innoveren).