Profiel

Pro Sophia is het adviesbureau van Albert Vlug. Nadat Albert uitgeloot was voor de studie geneeskunde, en ingeloot voor wiskunde&informatica, besloot hij om die kennis en kunde in de gezondheidszorg toe te passen. 

Albert: ruim 15 jaar heb ik in het Erasmus Medisch Centrum gewerkt als wetenschappelijk onderzoeker.  Gegevens uit het klinische proces zijn geschikt gemaakt voor research en beslissingsondersteuning. Daarna was ik bij Nictiz verantwoordelijk voor het ontwerp van Aorta: een real-time uitwisselingssysteem voor huisartsen, apotheken, ziekenhuizen. In een politieke context is het tactisch beheer over een keten ingericht. Bij CGI ben ik als expert van de zorgsector bezig geweest met innovatieprojecten in de zorg. ‘Thoughtleader patient participation’ is de titel die het best bij mij past. Via deze drie instellingen heb ik de wetenschappelijke, politieke en bedrijfseconomische context van de zorg van binnenuit leren kennen.

Als vader van drie kinderen ben ik tegen wil en dank ook ervaringsdeskundige geworden aan de patiënt kant en heb aan den lijve ervaren dat de patiënt niet persé centraal hoeft te staan en ook niet persé de regie hoeft te hebben, maar wel van grote waarde kan zijn als hij serieus mag participeren in de behandeling van hemzelf of zijn dierbaren.

Naast de ingenieursopleiding in Delft, ben ik ook afgestudeerd in de wijsbegeerte (op de VU in Amsterdam). De ‘filosofie van de techniek’ inspireert me nog dagelijks. Zowel in het talige (‘van logos naar logica’) als in de praktijk van het technisch ontwerpen (‘ieder perspectief heeft een eigen kern van waarheid’). Ik zet het filosofisch doorvragen in bij het smeden van samenwerking (‘wat is daar eigenlijk voor nodig’) en bij het  analyseren waar de menselijke waarde zit in het zorgproces (‘van blended care en kunstmatige intelligentie tot zorgrobot’). De ontwikkeling van nieuwe technologie heeft een ethische en juridische doordenking nodig om goed te scoren en niet te ontsporen. Dat vergt aandacht en het zoeken naar een juiste balans. Bijvoorbeeld om enerzijds de medische gegevens als de meest privacy gevoelige informatie goed te beschermen, en anderzijds tegelijk te zorgen dat de benodigde medische informatie voor het zorgproces beschikbaar komt en blijft.

Ervaring op directie- en bestuursniveau

Directie niveau in de zorg: directeur van Nictiz (afdeling architectuur), directeur en later vice-president CGI Nederland (afdeling Zorg).

Bestuurlijk niveau onderwijs: bestuursvoorzitter Kindercentrum Hansje Stoffel, bestuursvoorzitter oudervereniging voortgezet vrijeschool onderwijs, raad van toezicht 7 samenwerkende vrije basisscholen in Zuid Holland.