dec18: brief van minister over versnelling elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Minister Bruins (medische zorg en sport) geeft aan dat de informatievoorziening in de zorg sneller moet worden verbeterd, omdat het een randvoorwaarde is voor goede zorgverlening.

In de brief wordt een concrete aanpak genoemd:

  1. er komt een prioritering van zorgprocessen en een roadmap in de tijd zodat er met de betrokken partijen een programma gerealiseerd kan worden (o.a. met Nictiz)
  2. van de geprioriteerde zorgprocessen worden veldnormen opgesteld over de betreffende medische behandeling en de daarbij benodigde informatie wordt vastgesteld (o.a. met het Zorginstituut)
  3. informatiestandaarden vormen de basis voor de digitalisering van deze zorgprocessen en consistentie van taal wordt gerealiseerd door informatiebouwstenen te ontwikkelen en een woordenboek vast te stellen (o.a. met Registratie aan de bron)
  4. informatiestandaarden moeten ingebouwd worden in de techniek en de systemen zullen aan de hand van normering geaudit kunnen worden (o.a. met Nen) 

Doel is dat een behandelaar, na toestemming van de patiënt, integraal inzage heeft in de benodigde patiëntgegevens.

De brief heeft ook concreet aandacht voor de implementatie van ‘eenheid van taal’ in de technische systemen. Zo wordt beschreven dat de systemen open moeten zijn, de regionale netwerken landelijke dekking moeten krijgen en bepaalde voorzieningen, zoals een adresboek van zorgaanbieders, landelijk beschikbaar zullen moeten komen. Ook de informatiebeveiliging rondom  o.a. het afhandelen van incidenten na een cyberaanval kan nog verbeterd worden (bv. door aansluiting bij Z-cert).

Lees hier de volledige brief.