Categorie: Berichten archief

dec18: brief van minister over voortgang wet gegevensuitwisseling in de zorg

De wet op de CliĆ«ntenrechten is opgenomen in de ‘wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg’ (wabvpz). Minister Bruins rapporteert in deze brief aan de kamer wat de voortgang is van deze wet.  Voor gegevensuitwisseling in de zorg geldt ‘privacy-by-design’ als uitgangspunt. Over de afgelopen periode worden de volgende mijlpalen benoemd: Op 1 januari […]

dec18: brief van minister over versnelling elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Minister Bruins (medische zorg en sport) geeft aan dat de informatievoorziening in de zorg sneller moet worden verbeterd, omdat het een randvoorwaarde is voor goede zorgverlening. In de brief wordt een concrete aanpak genoemd: er komt een prioritering van zorgprocessen en een roadmap in de tijd zodat er met de betrokken partijen een programma gerealiseerd […]

okt18: brief van AP over authenticatie

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in een brief aan VWS aangeven dat bij de verwerking van bijzondere persoonsgegevens in de zorg er gebruik gemaakt moet worden van het hoogst beschikbare niveau van authenticatie. Als ondergrens geldt 2-factor authenticatie: je moet iets hebben (bv. mobieltje) en iets weten (bv. wachtwoord). Omdat zorginstellingen op termijn (conform de Wet […]