Auteur: Albert Vlug

jan19 brief van minister BZK over EID in de zorg

Patiënten die hun eigen medische gegevens willen inzien, moeten inloggen met een betrouwbaar middel. De huidige Digid middelen zijn hiervoor nog niet geschikt.  Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet er op niveau ‘substantieel’ worden ingelogd als het gaat om bijzondere persoonsgegevens (waar gegevens over iemands gezondheid onder vallen). Er moet op niveau ‘hoog’ worden ingelogd […]

dec18: brief van minister over voortgang wet gegevensuitwisseling in de zorg

De wet op de Cliëntenrechten is opgenomen in de ‘wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg’ (wabvpz). Minister Bruins rapporteert in deze brief aan de kamer wat de voortgang is van deze wet.  Voor gegevensuitwisseling in de zorg geldt ‘privacy-by-design’ als uitgangspunt. Over de afgelopen periode worden de volgende mijlpalen benoemd: Op 1 januari […]

dec18: brief van minister over versnelling elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Minister Bruins (medische zorg en sport) geeft aan dat de informatievoorziening in de zorg sneller moet worden verbeterd, omdat het een randvoorwaarde is voor goede zorgverlening. In de brief wordt een concrete aanpak genoemd: er komt een prioritering van zorgprocessen en een roadmap in de tijd zodat er met de betrokken partijen een programma gerealiseerd […]

update Trends in de zorg

In Nederland is een privaat zorgstelsel onder uitgebreide publieke regulering ontstaan. De zorg is daarom geen ‘vrije markt’, hoewel de gelden voor de collectief gefinancierde zorg grotendeels privaat worden opgebracht. Door wet- en regelgeving wordt de marktwerking gereguleerd, met als doel de kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van de zorg te kunnen blijven garanderen. Met enige […]

update Wet- en regelgeving

Hieronder staan de belangrijkste wetten en regels die betrekking hebben op het delen van medische gegevens. Deze documenten zijn niet altijd even makkelijk te vinden, daarom zijn ze hier bij elkaar gezet. De wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Deze is opgenomen in het Burgerlijk wetboek. De betreffende wetsartikelenDe onlangs aangepaste artikelen, o.a. bewaartermijn en […]

okt18: brief van AP over authenticatie

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in een brief aan VWS aangeven dat bij de verwerking van bijzondere persoonsgegevens in de zorg er gebruik gemaakt moet worden van het hoogst beschikbare niveau van authenticatie. Als ondergrens geldt 2-factor authenticatie: je moet iets hebben (bv. mobieltje) en iets weten (bv. wachtwoord). Omdat zorginstellingen op termijn (conform de Wet […]